Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi organizează concurs pentru 92 de burse post-doctorale de 1.000 de euro printr-un proiect POSDRU

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, împreună cu universităţile partenere organizează, în perioada 5 aprilie - 29 mai 2011, a doua sesiune de selecţie pentru acordarea burselor de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei.
Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)" -POSDRU/89/1.5/S/63663, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

În această etapă de selecţie se vor acorda 92 de burse de cercetare, în cuantum de 4.000 lei/lună (echivalentul a 1.000 euro), după cum urmează: 18 burse de 18 luni, 45 de burse de 12 luni şi 29 de burse de 6 luni.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" şi Institutul de Filologie Română "A. Philippide" din Iaşi vor beneficia de 23 de burse de cercetare, 21 de burse sunt alocate Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, 5 - Universităţii de Vest din Timişoara, 22 - Universităţii "Petru Maior" din Târgu-Mureş, iar Università degli Studi di Genova din Italia are alocate 21 de burse.

Domeniile pentru care se vor acorda bursele sunt: D1 - matematică, fizică, chimie; D2 - ştiinţe ale informaţiei şi inginerie; D3 - ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină) şi D4 - ştiinţe ale omului şi ale societăţii.

Informaţii despre criteriile de eligibilitate, calendarul organizării procedurii de selecţie, actele necesare pentru înscrierea la concurs, criteriile de selecţie, probele de concurs şi formulele de evaluare, precum şi alte detalii despre proiectul POSDRU/89/1.5/S/63663 sunt disponibile pe site-ul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la adresa:
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Research/Burse_potdoctorale#12.