Schimbările în activităţile departamentului de HR după 1 mai

  1. Fiecare modificare adusă la contractul individual de muncă presupune încheierea unui act adiţional într-o perioadă de maximum 20 de zile.
  2. Atunci când fac noi angajări, directorii de HR pot solicita informaţii în legătură cu persoana care a candidat pentru acel post de la foştii angajatori (în legătură cu activităţile înde­plinite şi cu durata angajării, cu înştiin­ţarea candidatului).
  3. Trebuie să aibă în vedere modificările care vizează modul de completare a contractelor de muncă: perioada de probă de cel mult 90 de zile (pentru funcţii de execuţie, faţă de 30 de zile până acum) şi de 120 de zile (pentru funcţii de conducere, faţă de 90 de zile); termenul de preaviz în cazul demisiei nu depă­şeşte 20 de zile lucrătoare pentru funcţiile de execuţie (faţă de cele 15 zile din legea actuală) şi 45 de zile pentru cele de conducere (faţă de 30 de zile).
  4. La finele stagiului de şase luni pe care l-au făcut absolvenţii de facultate într-o companie, HR-ul trebuie să le elibereze o adeverinţă vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă.
  5. Angajatorii care au salariaţi în schimbul de noapte trebuie să modifice statele de plată ale salariaţilor, întrucât sporul pentru munca de noapte s-a majorat de la 15% la 20%.
  6. Pot prelungi perioada contractelor cu perioadă determinată, care poate fi de până la 36 de luni (faţă de maximum 24 de luni, cum e în prezent).
  7. HR-ul trebuie să radieze, prin decizie scrisă, sancţiunile disciplinare ale angajaţilor în termen de 12 luni de la aplicare dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune.
  8. Angajatorul poate refuza concediile mai lungi de 10 zile lucrătoare solicitate de angajaţi. Până acum, indiferent dacă se opuneau sau nu, angajatorii erau obligaţi să acorde un concediu neîntrerupt de 15 zile lucrătoare dacă angajaţii solicitau acest lucru.
Autor: Adelina Mihai, ZF