Câţi salariaţi există în România: 4, 5 sau 6 milioane? Patru instituţii de stat calculează angajaţii, dar rezultatul e diferit

Pentru prima dată, Ministerul Muncii publică numărul de salariaţi pe baza datelor de la inspectoratele de muncă: peste 5,25 de milioane de salariaţi erau activi (adică în plată) la finele lunii octombrie a acestui an. Pe de altă parte, numărul de salariaţi raportat de Institutul Naţional de Statistică la finele lunii septembrie în buletinul lunar arată că numărul de salariaţi din economie a ajuns la 4,2 milioane de persoane. În acelaşi timp, la Comisia de Prognoză sunt înregistraţi peste 6,1 mi lioane de salariaţi, pe când la Casa de Pensii erau înregistraţi la finele lunii iunie 4,8 milioane de asiguraţi care plăteau contribuţii sociale.

"În acest moment, în România lucrează un număr mediu de 6,179 milioane de salariaţi, care îi include şi pe cei care muncesc la negru, potrivit anchetei AMIGO, realizată de Institutul de Statistică pe baza standardelor Biroului Internaţional al Muncii.

Dintre aceştia, numai 4,52 de milioane lucrează în sectorul civil formal, însă numărul de salariaţi se calculează pe baza numărului de persoane care primesc venituri din muncă", spune Ion Ghizdeanu, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză.

Inspecţia Muncii numără salariaţii pe baza înregistrărilor făcute de angajatori într-un soft al Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor.

"Potrivit datelor înregistrate la Inspecţia Muncii, numărul salariaţilor activi din România la sfârşitul lunii octombrie era de 5.258.668, iar numărul contractelor active era de 6.276.448. Sunt date certe din rapoartele şi înregistrările întocmite de Inspecţia Muncii", explică Ioana Şanta, purtător de cuvânt în cadrul Ministerului Muncii.

Alte date legate de numărul de salariaţi mai există şi la Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale (CNPAS), care livrează, trimestrial, un raport care este pu blicat pe site-ul Ministerului Muncii.

Cel mai recent raport arată că la finele lunii iunie erau înregistraţi 4,8 milioane de asiguraţi cu contracte de muncă.

"Piaţa muncii este extrem de complexă, iar fiecare indicator care exprimă numărul de salariaţi are specificitatea lui.

Dacă la Inspecţia Muncii lipsesc, de exemplu, funcţionarii publici, pentru că ei nu au contracte de muncă, la INS lipsesc angajaţii din întreprinderile cu mai puţin de 4 salariaţi", a mai spus Ghizdeanu.

INS explică faptul că cei doi indicatori privind numărul de salariaţi - cel care arată că sunt 6 milioane şi cel care arată că sunt 4,2 milioane - provin din cercetări diferite, care au sferă de cu prindere, metode de înregistrare şi definiţii diferite.

Astfel, sursa datelor pentru indicatorul care arată că în România există peste 6 milioane de angajaţi o reprezintă Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO), care se realizează trimestrial, după un regulament stabilit la nivel european.

Ancheta se realizează pe un eşantion aleator de locuinţe, iar în eşantion intră persoanele rezidente - temporar şi permanent - în România, membre ale gospodăriilor din locuinţele selectate.

Aici sunt incluşi toţi cei care lucrează (legal sau nu) şi care primesc venituri în bani în urma activităţii desfăşurate (în această categorie sunt incluşi şi patronii şi angajaţii aflaţi în concediul de maternitate sau de odihnă).

În buletinele statistice lunare, unde sunt înregistraţi 4,2 milioane de salariaţi, datele au caracter provizoriu şi se obţin prin cercetări statistice selective, care măsoară evoluţia economico-socială pe termen scurt.

Baza de sondaj o reprezintă Registrul Statistic al Întreprinderilor, gestionat de INS, care este corelat cu Registrul fiscal şi actualizat pe baza bilanţurilor contabile depuse la Ministerul Finanţelor Publice.

ZF a mai scris de faptul că cel mai important indicator care lipseşte din bugetul pe 2012 este numărul de bugetari şi structura acestora, pe ministere.

Până la închiderea ediţiei, reprezentanţii Guvernului nu au răspuns solicitării ZF privind numărul de salariaţi din România.

Autor: Adelina Mihai, ZF

Ultimele articole

»
»
»