De vorbă cu Robert Rekkers, CEO al Băncii Transilvania

Şeful celei mai mari bănci cu capital majoritar privat autoh­ton, Robert Rekkers, va discuta despre cariera sa, despre stra­te­gia pentru Banca Transilvania şi despre perspectivele cre­ditării în România cu ocazia evenimentului MEET THE CEO, organizat de BUSINESS Magazin, care are loc mier­curi, 7 decembrie, la Grand Hotel Continental din Bucureşti. În timp ce alte bănci au pierdut cotă de piaţă din cauza crizei, Banca Transilvania a câştigat: pe parcursul anului tre­cut a urcat spectaculos, de pe locul al optulea pe locul al patru­lea în sistem, după valoa­rea activelor, iar la jumă­tatea anului în curs cota de piaţă creştea din nou, de la 6,3% la 6,7%, urcând instituţia pe locul al treilea. După primele nouă luni, banca a raportat un profit de 106,9 milioane de lei, cu 53% mai mult decât în aceeaşi pe­rioa­dă a anului trecut, ca ur­ma­re a scăderii costu­ri­lor cu pro­vi­zioanele.

"Profi­tul obţinut, solva­bili­tatea şi lichiditatea foar­te bună, precum şi provizioanele mai mici sunt doar câte­va dintre as­pec­tele stra­tegiei noas­tre pentru acest an.

Avem un plan res­ponsabil, realist şi prudent, ingre­dientele necesare pentru a ne îndeplini obiectivele trasate", a declarat Rekkers, distins cu premiul pentru Cel mai admirat expat la ediţia din acest an a topului "Cei mai admiraţi 100 de CEO din Româ­nia", realizat de BUSINESS Magazin pe baza voturilor primi­te de la executivi şi analişti din piaţă.

Agenţia Fitch Ratings a confirmat în iulie calificativul BB- acordat Băncii Transilvania pentru datoria pe termen lung, arătând că banca a continuat să-şi amelioreze cota de piaţă în 2010 şi prima parte din 2011 pe fondul reducerii pre­siu­nii com­pe­titive din partea băncilor concurente cu capital stră­in.

Fitch a remarcat că banca a realizat aproape o dublare a profitului net în primul trimestru, graţie provizioanelor mai mici, notând că banca are un portofoliu de credite diversificat şi o pondere re­lativ redusă a creditelor în valută raportat la media sec­to­ru­lui bancar.

Agenţia de rating a adăugat şi că în 2010 şi prima parte din 2011 banca şi-a reluat creşterea credi­tă­rii, al cărei ritm a rămas superior celui realizat de băncile concurente.

Întâlnirea lui Robert Rekkers cu oameni de afaceri şi executivi din peisajul economic românesc va avea loc miercuri, 7 decembrie, cu ocazia evenimentului MEET THE CEO, organizat de BUSINESS Magazin, conceput ca un moment oportun pentru un public restrâns de a avea acces la o discuţie liberă cu membri importanţi ai comunităţii de business din România.

Mai multe detalii găsiţi pe www.bmag.ro

Autor: Crenguta Nicolae, ZF