Mâine expiră termenul până la care 4 milioane de angajaţi trebuie înscrişi în registre electronice

Firmele mai au o zi la dispoziţie pentru a înscrie sau pentru a-şi actualiza datele despre angajaţi în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor (Revisal), întruâct mâine este ultima zi în care acestea pot depune bazele de date la inspectoratele teritoriale de muncă. Iniţial, data-limită pentru depunerea Revisal a fost 31 octombrie 2011, însă Guvernul a decis să prelungească acest termen până la 15 decembrie 2011, deoarece numai 71% dintre angajatori transmiseseră până la acea dată informaţii pentru înscrierea în Revisal. Prin lege, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Angajatorii trebuie să completeze, pentru fiecare salariat, date privind salariul de baza lunar brut şi sporurile fiecărui angajat, aşa cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă. Cei care nu respectă termenul de 15 decembrie 2011 pentru depunerea aplicaţiei la inspectoratele de muncă riscă amenzi de până la 12.000 de euro.

"Cea mai mare sancţiune prevăzută de HG 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor pe care o pot aplica inspectorii de muncă este amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii, fără ca amendă totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei", se arată într-un comunicat de presă al Inspecţiei Muncii.

ZF a scris încă din luna septembrie, după ce s-a aprobat o hotărâre de guvern care reglementa aplicarea noului Revisal, că reprezentanţii firmelor erau nemulţumiţi din cauză că soft-ul se blochează, că datele introduse greşit nu mai pot fi şterse sau că parolele date de inspectoratele teritoriale de muncă pentru transmiterea electronică a in­for­ma­ţiilor nu funcţionau.

Inspecţia Muncii a explicat că este po­sibil să se fi produs unele blocaje în sistem din cauză că foarte mulţi angajatori au aşteptat până în ultimele zile să transmită datele, de aceea in­spec­to­ratele te­ri­to­riale de mun­că au şi pre­lun­git programul de lucru la ghişee.

Inspecţia Muncii a publicat pe 6 dec. 2011, pe site-ul www.inspectiamuncii.ro, variantă actualizată a Revisal (5.0.8), în concordanţă cu modificările aduse de HG 1105/2011 şi nouă clasificare a ocupaţiilor.

Sistemul de înregistrare electronică a salariaţilor a fost dez­voltat de furnizorul de soluţii IT TeamNet (par­te a gru­pului Asesoft, deţinut de Sebastian Ghiţă).

Re­pre­zentanţii com­paniei au spus că s-au făcut 2.000 de mo­di­fi­cări până la implementarea sistemului şi că primesc, în medie, câte 200 de sesizări pe zi. Contractul dintre TeamNet şi Inspec­ţia Muncii pentru noul Revisal are o valoare de peste 165.000 de euro şi a fost semnat la finalul lunii martie a acestui an.

Autor: Adelina Mihai, ZF