Danone România are un nou şef după ce fostul CEO a lăsat iaurturile pentru Coca-Cola

Danone România, cel mai mare jucător din industria locală a lactatelor, cu un business de peste 110 milioane de euro, are începând cu lu­na aceasta un nou şef în persoana lui Dieter Schulz, după ce fostul director general al com­pa­niei, Stephane Batoux, a părăsit con­du­­ce­rea pro­ducătorului de iaurturi pen­tru a pre­lua frâ­ie­le Coca-Cola HBC, cel mai mare ju­că­tor din piaţa băuturilor, cu afaceri de circa 414 mil. euro. "Dieter Schulz este, începând cu 1 apri­lie, noul director general al Danone în regiunea Europa Centrală şi de Sud, pre­­luând respon­sabilităţile legate de toa­te activităţile diviziei de produse lac­ta­te proaspete a grupului Danone în Ro­­mâ­nia, Bulgaria, Grecia şi ţările adria­tice", au precizat reprezentanţii Danone.

Schultz preia frâiele Danone Ro­mâ­nia după mai mulţi ani de expe­rienţă în industria bu­nurilor de larg consum. În 1998 s-a alăturat com­paniei Mars un­de a ocupat timp de nouă ani mai multe func­ţii de conducere, ultima fiind cea de director general pentru regiunea Est Meditera­nea­nă, cu sediul în Istanbul.

În 2007 îşi în­cepe cariera în Danone, ca di­rec­tor general pentru Ma­lai­e­zia şi Sin­ga­pore, în divizia de bis­cu­iţi. După pre­lua­rea acesteia de către Kraft Foods, şi-a con­tinuat activitatea, în ace­eaşi func­ţie, în noua companie.

În mai 2011, Schulz a revenit în gru­pul Da­no­ne ca director general pentru Bul­garia şi Grecia, în divizia de produse lactate.

"Principalul nostru obiectiv va fi să con­so­lidăm rezultatele obţinute până acum şi să men­ţinem evoluţia ascen­dentă, continuând să in­ves­tim în măr­ci­le, oamenii şi activităţile noastre de aici.

Cred că piaţa produselor lactate proas­pe­te din România are un po­ten­ţial im­por­tant de creştere", a declarat Schulz, direc­tor general al Danone Europa Cen­trală şi de Sud.

Venirea lui Schulz are loc în contex­tul în care fostul director general al Da­no­ne Româ­nia, Stephane Batoux, a de­cis ca după trei ani şi câte­va luni de man­dat să preia con­du­cerea unei afa­ceri de patru ori mai mare decât cea a pro­du­că­to­ru­lui de lactate, Coca-Cola HBC.

Man­datul său la Coca-Cola înce­pe în­tr-un mo­ment greu, com­pa­nia ne­reu­şind să-şi ma­joreze aface­ri­le în ulti­mii ani. Cel mai bun an pen­tru com­pa­nie a fost 2008, când rulajul depăşea 550 mil. euro.

Anterior venirii în România, Ba­toux a ocu­pat poziţia de director gene­ral al fi­lia­lei Da­none din Ucraina, după ce a de­ţi­nut funcţia de pur­chasing dire­ctor în ca­drul filialei italiene a gru­pu­lui Reckitt Ben­kiser.

El este absolvent al Uni­versity of Kent şi a finalizat studiile de ma­nage­ment în cadrul École Supe­rieure de Com­merce (HEC) din Bordeaux, Franţa

Autor: Roxana Petrescu, ZF