De ce se duc managerii români la MBA: pentru un nou job sau antreprenoriat

Peste două treimi (69%) din managerii care vor să se înscrie la un MBA vor să-şi dezvolte opţiunile de carieră sau pentru a dobândi skill-uri noi (66%) care să-i ajute în poziţii de management, potrivit son­dajului QS MBA Applicant Survey realizat în rândul participanţilor la târgul de MBA-uri QS World MBA Tour. De asemenea, jumătate din mana­gerii care participă la un târg de MBA vor să ia drumul antreprenoriatului sau să-şi dezvolte reţeaua de contacte în vederea îmbunătăţirii opţiunilor de carieră şi a oportunităţilor de afaceri. "În ceea ce priveşte situaţia din Ro­mânia, mulţi dintre candidaţii sau potenţialii can­didaţi la MBA ţintesc către o poziţie de top management (63%) sau plănuiesc să îşi încea­pă propria afacere (41%)", a spus Mi­haela Drăghici, mar­keting manager pe Ro­mânia în cadrul QS Quacquarelli Symon­ds, o companie specializată în edu­caţie şi studii în străinătate, care organizează anual la Bucureşti un târg de MBA-uri.

Atunci când aleg să urmeze cursurile unui program de edu­caţie managerială, majoritatea candi­da­ţilor (70%) se uită în primul rând la re­cu­noaş­terea calificărilor la nivel internaţional, în timp ce peste 55% din aceştia spun că aspectele culturale şi nivelul de trai din ţara în care urmează să studieze sunt de ase­menea un factor important de selecţie.

"În cazul României, 66% din respon­denţi sunt interesaţi de aspectul cultural, nivelul şi stiul de viaţă în ţara în care vor să studieze, iar 61% şi-ar dori să rămână să lu­cre­ze în ţara în care vor urma un program MBA. 53% din respondenţi menţionează po­­si­bilitatea de a obţine o bursă de studiu sau alte facilităţi financiare ca fiind unul din­tre factorii de decizie în alegerea unui astfel de program", a adăugat Mihaela Drăghici.

Ea a adăugat că în ceea ce priveste feedbackul primit de la românii care ur­mează sau au urmat programe MBA în străină­tate reiese foarte mult importanţa pusă pe networking, pe posibilitatea de a interacţiona cu colegi care provin din culturi diferite şi au profiluri profesionale diferite, pe experienţa internaţională şi pe posi­bili­tatea de a călători şi de a descoperi noi perspective asupra mediului de afaceri din diverse regiuni.

Citiţi mai multe în ediţia electronică a celei de-a cincea ediţii a suplimentului "Top MBA 2012", care poate fi descărcată de pe site-ul ZF la adresa: www.zf.ro/anuare.

Autor: Adelina Mihai, ZF