Şeful celei mai mari firme de training: Degeaba ai 700 de diplome dacă în practică nu ştii să aplici ce ai învăţat

Sistemul de educaţie din România oferă absolvenţilor o bază teoretică bună, însă, în ceea ce priveşte abilităţile tehnice specifice unui anumit sector sau inteligenţei emoţionale, angajaţii vin în companii nepregătiţi pentru cerinţele postului pe care îl ocupă, a spus Andrei Goşu, directorul general al Ascendis, cea mai mare firmă de training de pe piaţa locală. "De aici derviă şi nevoia pentru ser­vi­ciile de certificare a competenţelor. Totuşi, ele nu reprezintă o certitudine. De­geaba ai 700 de diplome dacă în prac­tică nu ştii să aplici ceea ce ai învăţăt dacă nu ai valoare", a spus Goşu, care conduce o companie cu afaceri de 4 milioane de euro anul trecut. Potrivit acestuia, începând cu anul 2011 piaţa muncii s-a reglementat tot mai mult în Europa şi, prin urmare şi în Ro­mânia.

Sectorul asigurărilor este unul dintre domeniile în care fără un certificat care să ateste com­petenţele aisgurătorilor nicio companie nu poate funcţiona pe piaţa locală.

"Este foarte important ca omul care cumpără nişte servicii să ştie că persoana care i le oferă este regle­men­tată. El nu are habar cu ce se mănâncă dome­niul res­pec­tiv. Pleacă în vacanţă, îşi face asi­gurare medicală şi acolo se trezeşte că nu acoperă nici o transfuzie.

Trebuie să fie si­gur de claritatea informaţiilor pe care le primeşte", a adăugat Goşu.

Pentru că domenii precum cel al re­sur­selor umane, imobiliare sau asigurări, care nu beneficiază de o bază teo­retică vastă, certifi­cările compe­ten­ţelor anga­jaţilor în astfel de sectoare reprezintă o sursă bună de selectare a celor mai buni oameni din cadrul companiilor.

Astfel, majoritatea cererilor pentru pro­grame de trai­ning cum este cel pe care îl oferă Ascendis vin din par­tea unor companii locale mari, precum Orange, Coca-Cola, Petrom sau BRD, care au o bază mare de personal activ în prima linie.

"În domeniul resurselor umane, cine spune că este un specialist? Există facul­tatea de resurse umane? Nu. Aici se creează piaţa noastră. Este nevoie de anu­mite confirmări sau certificări ale compe­tenţelor, iar noi exact asta facem.

Există anumite domenii în care diplo­ma nu poa­te spune multe şi certificările pot suplini aceste lipsuri", spune Goşu.

În timp ce "patalamaua" îşi are rostul în zone ca IT, me­di­cină, construcţii sau producţie, unde abilităţile tehnice sunt factorul decisiv în procesul de recrutare, în sectoare mai puţin specifice diploma nu mai reprezintă un criteriu de selecţie a angajaţilor, iar managerii de HR pun mai mult accent pe compe­tenţele de comu­ni­care şi pe modul în care angajaţii se pot adapta noilor cerinţe de la locul de muncă.

Astfel, cursuri în cadrul că­ro­ra trainerii educă şi evaluează competenţele psi­ho­logice şi comportamentale, pe lângă cele de ordin teh­nic, devin tot mai căutate nu numai de către directorii de multinaţionale, dar chiar şi de persoane care văd un be­neficiu personal în aceste certificări.

"Iniţial am mers cu pachetele noastre la compa­niile care doreau să înscrie mai mulţi angajaţi pentru certi­fi­care, dar aveam foarte multe cereri şi în nume personal din partea persoanelor fizice. Astfel, am fost constrâşi de cererea de pe piaţă să mergem cu serviciile noastre spre un sistem open, în care să nu ne adresăm numai organizaţiilor, dar şi indivizilor", afirmă Andrei Goşu.

Cu o cifră de afaceri care se ridică la 4 milioane de euro pentru anul trecut, acesta spune că în anul 2012 speră că noile programe de certificare lansate, din do­me­niul medical şi al vânzărilor de con­tracte cu sume mari, vor aduce o creştere a afacerilor.

Printre cei mai mari jucători din sec­torul serviciilor de training de pe piaţa locală se mai numără companii precum TMI, Human Invest, Trend Consult, Achieve Global, Interact sau For People.

Autor: Corina Mirea, ZF