Iată de ce nu creşte absorbţia fondurilor europene: "Grave dysfunctions" înseamnă "disfuncţii de mormânt" pentru angajaţii AMPOSDRU

Lipsa de funcţionalitate şi ineficienţa celei mai criticate instituţii care se ocupă de ges­tionarea fondurilor europene - AMPOSDRU - sunt pentru prima dată scoase în evidenţă de un fost director, Car­men Roşu, într-un e-mail de plecare tran­smis foştilor subordonaţi, prin care le tran­smitea că nivelul scăzut de cunoştinţe al aces­tora, inclusiv de limbă engleză, a împie­dicat-o să îşi pună în aplicare misiunea. "Vă voi da un exemplu de cum se lucrează la AMPOSDRU, din păcate, zilnic... Am solicitat o traducere a memoran­du­mului aprobat în şedinţa de guvern cu scopul de a informa reprezentanţii CE. Iată câteva dintre perlele culese: «grave dys­func­tions» - adică mormânt?, «running situa­tion» - adică situaţia actuală?, Euro­pean Commission auditors reported inci­dence too much risk to the lowest level (A) which are checked too few documents - ?", explică Roşu în e-mailul de plecare transmis angajaţilor şi colaboratorilor.

Numită în luna februarie a acestui an la conducerea instituţiei de la Ministerul Muncii care gestionează fonduri europene de 4,25 miliarde de euro, Roşu a plecat la Ministerul Economiei, fiind înlocuită de Cristian Ababei, şeful unei structuri care administra fondurile europene destinate beneficiarilor din nord-estul ţării.

Rămâne de văzut dacă actualii subordonaţi din structura în care lucrează acum vor avea cunoştinţele necesare pentru ca aceasta să-şi îndeplinească obiectivele.

"Am fost iniţial detaşată în funcţia de director general al AMPOSDRU, ca o formulă de păstrare a nivelului salarial. Însă am plecat de la conducerea autorităţii din imposibilitatea de a-mi asuma toate responsabilităţile presupuse de această funcţie cu resursele umane existente", a spus Carmen Roşu, care lucrează în prezent în cadrul Ministerului Economiei, la cabinetul secretarului de stat Nicolae Rotileanu.

Ea se ocupă acum de fondurile europene alocate României prin programul POS CCE (Creşterea Competitivităţii Economice), care finanţează proiecte pentru IMM-uri din producţie, cercetare-dezvoltare, IT sau energie.

La plecarea sa, Roşu a trimis un e-mail intern angajaţilor şi colaboratorilor prin care a explicat motivele care au stat la baza deciziei sale de a întrerupe detaşarea de la Ministerul de Finanţe, care a fost publicat pe pagina de Facebook a Coaliţiei ONG-uri pentru Fonduri Structurale, o organizaţie formată din beneficiari ai fondurilor POSDRU, care monitorizează activ activitatea AMPOSDRU.

"Vreau să clarific faptul că am colaborat cu o parte din angajaţii autorităţii de management, cărora vreau să le mulţumesc, din păcate prea puţini pentru a susţine activitatea POSDRU şi pentru a soluţiona problemele cu care ne confruntăm în această perioadă.

Personal demotivat financiar cu calificări profesionale limitate, din păcate prea puţini dintre ei şi-au înţeles misiunea şi respectul pe care trebuie să-l poarte instituţiei", a scris Carmen Roşu în e-mailul de plecare.

Ea a enumerat totodată şi o serie de deficienţe pe care nu le-a putut remedia în cele patru luni, printre care se numără "plăţile preferenţiale către beneficiari", lipsa de respect şi tratament preferenţial aplicat beneficiarilor şi întârzieri în procesarea documentelor.

"Mulţi (beneficiari - n.red.) au fost la audienţe, mulţi au trimis scrisori rămase fără răspuns, iar problemele nu le-au fost rezolvate din indolenţa unor angajaţi.

Alte deficienţe au fost întârzierile în procesarea documentelor, aplicarea neunitară a legislaţiei, îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu, lipsa de respect faţă de OIR/OI (organismele intermediare - n.red.), cei cărora le mulţumesc pentru munca depusă, mai ales în implementarea recomandărilor Autorităţii de Audit din martie-aprilie 2012", mai scria Carmen Roşu.

Alte nereguli menţionate de fosta şefă a instituţiei au fost blocarea externalizării unor servicii, prin reclamaţii nefondate, întârzieri în furnizarea in­formaţiilor către conducere pentru a putea lua deciziile relevante în timp util, blocarea oricăror iniţiative de a îmbunătăţi procedurile.

Cine este noul şef al AMPOSDRU

Cristian Ababei, cel care a fost în ultimii şase ani directorul executiv al structurii din nord-estul ţării responsabile de gestionarea fondurilor europene pentru resurse umane, a fost numit în funcţia de director general al AMPOSDRU, autoritatea de management care administrează întregul program.

El o înlocuieşte pe Carmen Roşu, care a ocupat această funcţie în ultimele patru luni, după ce a fost detaşată din cadrul Ministerului de Finanţe (unde se ocupa de administrarea ultimelor fonduri de preaderare Phare).

Înainte de a lucra în cadrul structurii OIR POSDRU Nord-Est (Organismul Intermediar Regional al POSDRU), Ababei a lucrat în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ (din 1994 până în 2006), el lucrând dintotdeauna în sectorul administraţiei publice.

La finele lunii mai, prin POSDRU au fost făcute plăţi din bani europeni în cuantum de doar 268 de milioane de euro către beneficiari, rata de absorbţie fiind de 7,7%. Comisia Europeană a întrerupt de mai multe ori plăţile făcute prin acest pro­gram, ultima oară din cauza deficienţelor la nivel de management.

Cum lucrează angajatii AMPOSDRU

Carmen Roşu a oferit în acelaşi e-mail un exemplu concret prin care a sancţionat lipsa de cunoştinţe de limbă engleză a angajaţilor AMPOSDRU.

"Vă voi da un exemplu de cum se lucrează la AMPOSDRU, din păcate, zilnic....

Am solicitat o traducere a memorandumului aprobat în şedinţa de guvern cu scopul de a informa reprezentanţii CE. (Imaginaţi-vă ce se întampla dacă acordam încredere şi-l transmiteam în forma primită către CE.)

AMPOSDRU a cules câteva perle:

1. Running situation. Adică situaţia actuală

2. Grave dysfunctions mentioned are related to. Adică mormânt?

3. Respecting the principle of cost- effectiveness in evaluating and selecting projects can generate financial corrections. Adică respectarea principiului cost - eficienţă generează corecţii?

4. European Commission auditors reported incidence too much risk to the lowest level (A) which are checked too few documents-?

5. Organization, in as soon time, an informal meeting with the European Commission - ?

Autor: Adelina Mihai, ZF

Ultimele articole

»